Wijkcentrum Noord

Spijkenisse

De Stichting Werkgroep Noord is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.
Adresgegevens:
Stichting Werkgroep Noord
Winston Churchilllaan 227
3202 GN Spijkenisse
telefoon: 0181-506345
E-Mail algemeen: stichtingwerkgroepnoord@gmail.com
E-Mail voor vragen over Persoonsgegevens: info@wijkcentrumnoord.nl
Website: Wijkcentrumnoord.nl

Beginbepalingen
Om alles leesbaar te houden, worden verder de volgende termen gebruikt om groepen aan te duiden:
 • "WIJ": De Stichting Werkgroep Noord
 • "U": Iedereen die belang heeft bij deze verklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum en/of leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of evenementen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet effectief controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichtingwerkgroepnoord@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
 • Het inschrijven bij bepaalde activiteiten en het afhandelen van uw inschrijving
 • Het registreren van het aantal aangemelde deelnemers bij de diverse activiteiten
 • Het achteraf beoordelen van bv. het daadwerkelijke aantal deelnemers en de gemiddelde leeftijd
Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen geen besluiten over (belangrijke) zaken over personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Dit betekent dat wij geen computerprogramma´s of –systemen gebruiken om ZONDER toezicht van iemand van ons, besluiten te nemen die u aangaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om dat te doen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Bij het aanmaken van een account via onze website
  • Voor– en achternaam (gebruikersnaam); E-mailadres
   • Reden: Deze zijn noodzakelijk voor het actief houden van uw account
    • Bewaartermijn: maximaal 4 maanden, indien u in die tijd geen gebruikt maakt van uw account
 2. Bij het aanmelden voor een activiteit
  • Voor– en achternaam; Adres; Telefoonnummer; Geboortedatum en eventueel E-mailadres
   • Reden: Deze zijn noodzakelijk om het inschrijven voor activiteiten af te ronden
    • Bewaartermijn: zolang als nodig voor de duur van de activiteit, met een maximale duur van 2 maanden
Delen van persoonsgegevens met derden.

Wij verstrekken (behalve bij wettelijke verplichting) GEEN informatie aan derden indien dit niet noodzakelijk is om uw inschrijving te voltooien.

Het in kaart brengen van uw website bezoek

Wij gebruiken op onze website (wijkcentrumnoord.nl) alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken dus geen gebruik van Google Analytics, Google Adwords en/of andere hiermee vergelijkbare systemen. (een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en helpen ons onze website te optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg hiervoor de hulp-pagina´s van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Ook heeft u het recht om bij ons een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek hiervoor sturen naar stichtingwerkgroepnoord@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze website wijkcentrumnoord.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.
Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met iemand van ons bestuur of via info@wijkcentrumnoord.nl Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze verklaring is ook als PDF te downloaden