Disclaimer

Disclaimer

Wijkcentrum Noord streeft ernaar om op deze website actuele en correcte informatie te geven en neemt hierbij alle zorgvuldigheid in acht.

Alle inhoud van de website is beschermd door het auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om informatie en beeldmateriaal over te nemen, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Het fotograferen op de openbare weg of in openbare ruimtes is toegestaan en valt onder de zogeheten ‘vrijheid van informatiegaring’, onderdeel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM):
Het ligt echter absoluut niet in onze bedoeling om mensen te kwetsen of in verlegenheid te brengen met op deze website gepubliceerde foto’s.

Mocht je jezelf op een foto herkennen en er bezwaar tegen hebben dat deze is gepubliceerd, dan vragen wij om dit aan ons te melden, waarna de betreffende foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.

Wijkcentrum Noord respecteert de privacy van alle gebruikers en deelnemers en draagt ervoor zorg dat aan ons verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina’s van derden, of daarnaar verwijzen. Deze zijn zuiver informatief en voor zover mogelijk op betrouwbaarheid gecontroleerd.
Wijkcentrum Noord heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
Het plaatsen van links door Wijkcentrum Noord houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Verwijzen naar www.wijkcentrumnoord.nl  is altijd toegestaan en wordt op prijs gesteld.